Handel en Advies

Flow-tec Advies ondersteunt bedrijfsleven en overheid vanuit een praktische invalshoek op de volgende disciplines:

EMVI plannen en omgevingsmanagement

Invullen van EMVI criteria en opstellen van EMVI plannen ten behoeve van EMVI aanbestedingen voor de aannemer.

Kwaliteitsplannen/ KAM en register milieuwetgeving

Dit behelst onder andere VCA, zorgsystemen, CO2 prestatie ladder, zowel opstellen als onderhouden, maar ook kwaliteitsplannen in het kader van uitvoering (uitvoeringsplannen, keuringsplannen, grond- en afvalstromen.  Voor bedrijven die veel met milieuwetgeving te maken hebben verzorg ik ook het opstellen en up to date houden van het milieuregister.

Vergunningen en milieu wetgeving

Aanvragen van diverse milieuvergunningen en ondersteunen van onder andere advocaten op het gebied van bodemwetgeving en saneringen. Ook ondersteun ik partijen die met een bodemsanering van doen hebben, zowel opdrachtgever als aannemer.

Flow-tec Handel verzorgt leveranties en afname van onder andere:

• Zand

• Klei

• Veen

• En andere bouwstoffen als puin

• Verontreinigde grond en afvalstoffen

+ 31 6 29 52 39 42

HOME    Profiel    Contact